Vigtigheden af ventilationsanlæg

I ældre byggerier har der altid været en form for utilsigtede ventilationsanlæg, idet man ikke byggeteknisk var i stand til at undgå sprækker og utætheder ved vinduer og døre og i konstruktionen i det hele taget. Det er der imidlertid ændret meget på de senere år, hvor der har været stor fokus på energibesparelser.

Et moderne hus er næsten hermetisk tæt, og man tester det endda med trykprøvninger. Moderne byggeteknik giver enorme besparelser på varmeregningen, men det giver anledning til helt nye problemstillinger omkring frisklufttilførsel.

Ventilationsanlæg i moderne byggeri

Moderne byggeri er så lufttæt, at det er tvingende nødvendigt med ventilationsanlæg. I privat villabyggeri vælger man til tider blot at installere såkaldte friskluftventiler på strategisk udvalgte steder. Det fungerer naturligvis fint, men på sin vis kan man argumentere for, at der er tåbeligt at lave et hermetisk tæt byggeri, for derefter at gennemhulle det. På den måde opnår man ikke de besparelser på varmen, som var den oprindelige hensigt med at bygge lufttæt.

Løsningen er i stedet et moderne ventilationsanlæg med varmegenvinding. Det koster en del i investering, men tilbagebetalingstiden er typisk kun 5-10 år, og et sådant anlæg vil kunne være i drift 20-30 år uden større vedligeholdelsesomkostninger.

Køling via ventilationsanlæg

Moderne byggeteknik involverer ofte store vinduespartier, og køling er derfor i mange tilfælde efterhånden et større problem end opvarmning, især når det drejer sig om større kontorbyggerier. Der spekuleres derfor i stigende grad i, hvordan kold luft kan fremskaffes naturligt, f.eks. via kældre eller skyggeområder. Meget afhænger derfor af, om ventilationsanlægget er godt gennemtænkt.